امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

اگر جامعه ای شاکر باشد ،مشکلات اخلاقی واقتصادی آن حل می شود.

اگر جامعه ای شاکر باشد ،مشکلات اخلاقی واقتصادی آن حل شده وهیچ مشکلی برای آن باقی نمی ماند.بگوید:خدایاتوروشکرمیکنم،یا "شکرازآن  تو است"خدا را سپاس گفته است واین سپاس را "شکر" می گویند.

 

اگر سپاسگزارشدید،نعمتتان را بی تردید بسی فراوان می کنم واگرکفرورزید همانا که عذابم شدید است .

در بحث شکر،با یاری جستن از مفاهیم روایات روشن خواهد شد که مفهوم "شکر"و"صبر"بسیار گسترده وفراگیر است چون در بعضی روایات آمده است که صبر نیمی از ایمان است ودر برخی دیگر شکر نیمی از ایمان ،محسوب شده است ؛یعنی کسی که صابر وشاکر باشد ،مومن کامل است .برای اثبات مطلب نخست ،برخی آثار اسلامی را که در باب شکر رسیده است مورد بررسی قرار می دهیم تا بفهمیم که چگونه "شکر نصف ایمان است "واگر جامعه ای شاکر باشد ،مشکلات اخلاقی واقتصادی آن حل شده وهیچ مشکلی برای آن باقی نمی ماند.وقتی گفته می شود"شکر چیست؟بلافاصله می گویند"شکر"نیازی به تفسیر وتبعیین ندارد ،برای اینکه اگردرمقابل هرنعمتی که دراختیاراواست،بگویدخدایاتوروشکرمیکنم،یا "شکرازآن  تو است"خدا را سپاس گفته است واین سپاس را "شکر" می گویند.

آن چه باید یادآور شد ،این است که این نوع تلقی از شکر ،در اثر نگرش یک بعدی به شکر است ونتیجه آن،چنین است که می گوید .خدایا!با این که من در مقابل هر نعمتی تو را شکر گفتم ،ولی مشکلات من حل نشده است!و در ادامه این نتیجه گیری نادرست باز می گوید :"من فلانی را می شناسم با این که شکر خدا را نمی گوید ولی مشکلاتش حل شده است "این بحث ،بسیاری از این مسائل را حل وروشن می کند .جامعه اسلامی که شکر درآن مفهوم متداول و رایجی است ،ممکن است فقیر باشد ،اماممکن است جامعه ای غیراسلامی در بهترین شرایط زندگی مادی باشد .جامعه ای که به زبان "شکرالله"نمی گوید وضعش خوب است،اما جامعه ای که تا فرصت پیدا می کند ،تسبیح به دست می گیردومی گوید :"شکرالله"وضع مطلوبی ندارد.

البته تسبیح به دست گرفتن وشکر کردن را نفی نمی کنیم واین از توفیقات الهی است که آدمی واقعا شاکر باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار