امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

چهره ای که تعصب از یک متعصب می سازد

در ستارگان ستاره ای است به نام بنات نعش خداوند هم وقتی بنات را قرار داده نعش هم درکنارش قرار داده .از نظر عربهایی که این وحشی گری را انجام می دادند .زیباترین بهترین باوقارترین و مطمئن ترین شوهرقبر بود.بشر چقدر سقوط میکند .

بحث ما پیرامون چهره ای که تعصب از یک متعصب می سازد بهترین ترسیم در بیان امام صادق ع :ادمی خشن قصی القب بی حیا سوار شونده بر مرکب معصیتها حمله ور بر شخصیت انسانها و خود انسانها و سیر نشو از دعواها و خصومتها و درگیری ها اصلا از دعوا خوشش می اید و سیر هم نمی شود روز نو دعوای نو اصلا لذت می برد این چهره ای است که امام صادق از یک متعصب حالا در هر چیزی جز تعصبهای حق تعصبهای غیر منطقی یک همچو چهره ای را پرورش می ده .ما برای اینکه روشن بشه با مثال و نمونه این حدیث را ببینیم پرداختیم به بررسی یک پدیده شوم در قبل از اسلام زنده به گور کردن دختران ما باورمون نمی شه ،می شه کسی بچه خودش را زیر خاک پنهان کنه اصلا تصورش برای ما مشکل است که ادم عزیز دلش را بره قبری بکنه هل بده توی قبر و بعد هم خاک بریزه روش بره ،اصلا تصورش هم برای ما مشکل است.اما این اتفاق افتاده تاریخ هم نقل نکرده نص قران است یعنی یکی از حوادثی که در تاریخ بشر حتما اتفاق افتاده همین است .عجیب است ادم در تاریخ این پدیده زشت می خواند مو بر بدنش راست می شود مفسران دو رقم بر انجام این کار ذکر کرده اند .که پیداست این دو شیوه معمول بوده یا در هر قبیله ای که مرتکب این جنایت می شدند هر دو شیوه معمول بوده یا نه دریک قبیله این شیوه و در دیگر قبیله شیوه دیگری.تفسیر جامع قرطبی میگه زنی که در حال زایمان بود می بردند نزدیک گودی بچه به دنیا می امد اگر دختر بود همانجا توی گودی می انداختندش این کار اصلا خود مادر انجام میدادوامااگر پسر بچه ای به دنیا می اورد ان را نگه می داشت.اما روش دیگر روشی است در تفسیر مرحوم ابولفتوح که بسیار تفسیر متین و ارزشمندی است.عرب چون خواستی که دختری را نه بکشد.پیراهنی بکردی او را از پشم شتر یا گوسفند و او را در همره شتر میکردند تا شبانی بکند.بطور معمول او را نمی کشتند مثل عروسی او را به خاک می سپردند چون می خواستند او را بکشند تا شش سالگی به او می رسیدند و بعد از شش سالگی به مادر می گفتند او را ارایش کن که می خواهم او را عروس کنم بعد از زیبا کردن و لباس نو را برا و می کردن و بعد او را بالای قبر می بردند و او را به داخل قبر هل میدادند و خاک بر روی او می ریختند.چون می گفتند قبر بهترین دامادی است که با وقار است و از او خوب نگه داری می کند.شاعری از عرب می گوید ان چیزی که بهتر از همه زنان را پنهان می کند قبر است این به عنوان یک امتیاز است که دخترش را دفن کند.در ستارگان ستاره ای است به نام بنات نعش خداوند هم وقتی بنات را قرار داده نعش هم درکنارش قرار داده .از نظر عربهایی که این وحشی گری را انجام می دادند .زیباترین بهترین باوقارترین و مطمئن ترین شوهرقبر بود.بشر چقدر سقوط میکند .هر پدری که دخترش به حد بلوغ برسد سه تا شوهر وجود دارد اول شوهری که او را حفظ کند شوهر دوم خانه ای که او را پنهان کند و شوهر سوم قبر و در بین این سه شوهر قبر مطمئن ترین است ولی این برنامه در همه قبائل عرب نبوده .خوب ریشه این کارها چه بود چه می شد که باعث این کار و ریشه این کار چه بود تعصب.نکنه دخترم بزرگ بشه کسی به خواستگاریش نیاد یا خواستگارش هم کف ما نباشد یا در جنگ اسیر شود.وقران می گوید وقتی که خبر میدادند که صاحب دختر شده از خشم صورتش سیاه می شد و خود را از دیگران پنهان می کرد و یا او را در خاک پنهان می کرد.یکی دو نمونه از تاریخ ذکر شده بیان می کنم .نمونه اول از تفسیر قرطبی. قیس بن عاصب خدمت رسول خدا امد .عرض کرد یا رسول لله من هشت تا از دخترانم را در خاک پنهان کردم حالا مسلمان شدم حالا چکار کنم فرمود به عدد هر دختر یک بنده را ازاد کن گفت من فقط شتر دارم فرمود در مقابل هر یک از انها یک شتر قربانی کن.داستان دیگری امد خدمت حضرت رسول گفت من هشت یا دوازده تن از بچه هام کشته ام به غیر از یکی که همسرم از من پنهان کرد یک روز وارد منزل شده همسرم گفت نمی خواهی میوه دلت را ببینی گفتم عیبی ندارد گفت این دخترت یازده تا که از بین بردیم این یکی را نگه داشتم من خشمگین شدم دختر را به بیابان بردم و قبر کندم و دختر را در خاک کردم .این پدیده شوم در عریان ترین شکلش زنده به گور کردن دختر دوازده ساله دختر شش ساله را ارایش کنی و او را در خاک کنی وقبررا بهترین شوهر برای دختر بدانی.ریشه اش تعصب است اگر برای زشتی تعصب فقط همین را بگوییم انسان باید به خودش بنگرد .انسان خویشاوندش دعوا کرده بدون انکه بداند حق با کیست به صورت مقابل می کوبد و همینطور تعصب در باره محله شهر مثلا بندری به کرمان برود و دعوایی شود بدون انکه بداند حق با کیست فقط چون کرمانی نیست و بندری است او را بزنید.تعصب نسبت به بچه ها نسبت به فامیل و دلبستگی های غیر منطقی که ان دل بستگی ها محرک انسان باشد نه خرد و عقل و دین به ان می گویند تعصب.تعصب محلی شهری منطقه ای استانی فامیلی زبانی نژادی رنگی یکی بگه رنگ من سفید است من افضلم سفید بگه من افضلم سیاه بگه من افضلم .اسلام می گوید تمام اینها جز خرافه چیزی نیست اگر خودت را ساختی افرین بر تو .قران:زبانهای مختلف رنگهای مختلف برای اینکه همدیگر بشناسید حالا این تمایزها را پایه تفاخرها قرار دهیم اینها پایه شناختها است.وهمه ما انسانها یکی هستیم مادرمان حوا و پدرمان ادم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار