امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

خلاصه جلسه تفسیر آیات منتخب قرآن روز دوم ماه مبارک رمضان

altترجمه آیۀ 195 سوره بقره:

انفاق کنید و خویشتن را با دستان خویش به ورطة نابودی میندازید و نیکویی را پیشه کنید، چرا که خداوند متعال نیکو پیشگان را دوست می‌دارد.

 


آیه 195 سوره بقره:
انفاق کنید و خویشتن را با دستان خویش به ورطة نابودی میندازید و نیکویی را پیشه کنید، چرا که خداوند متعال نیکو پیشگان را دوست می‌دارد.

نکته اول:
محسنین به معنای کارها را به نیکی انجام دادن است.
احسنوا یعنی انفاق را به نیکی انجام دهید. نماز به دو قسم است: نماز می خوانیم یا نماز را به نیکی می خوانیم، زندگی می کنیم یا زندگی به نیکی می کنیم، روزه می گیریم یا روزه به نیکی میگیریم، کسانی که باغداری می کنند و خوب باغداری می کنند حتی کسانی که خوب غذا می خورند از محسنین هستند.

نکته دوم:
مؤمن باید برای رضای خدا انفاق کند، بعضی ها انفاق می کنند برای خودنمائی مثل اینکه کمک به فقیر می کنند برای اینکه در محل بپیچد، در این جا فقیر سیر می شود اما چیزی گیر خودش نمی آید.

نکته سوم:
خطر بی انفاقی در این آیه دیده می شود ، جامعه اگر انفاق نکند با دست خودش گور خودش را می کند. خداوند در مال توانمندان برای فقرا سهمی قرار داده. اگر انفاق نباشد به سراغ دزدی می رود. دزد اشتباه می کند دزدی می کند اما ما نیز درست عمل می کنیم که عمل به دستورات خدا نمی کنیم؟
اگر انفاق نکنیم خودمان را به هلاکت می اندازیم و گرفتار مشکلات می شویم.

نکته چهارم:
اینکه در انفاق کار را به خوبی انجام دهیم و محسنانه باشد. به اهلش بدهیم، پنهانی بدهیم، منّت نگذاریم، مشکلش را حل کنیم و آبرویش را نبریم.

نکته پنجم:
خداوند محسنین را دوست دارد، این یک قاعدۀ کلی است.
نماز می خوانی خوب بخوان، ماشین درست می کنی خوب انجام بده، بازاری هستی خوب باش، کشاورز هستی کشاورز خوبی باش، شنونده هستی خوب شنونده ای باش.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار