امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

تفسیر آیات منتخب قرآن جلسه سوم ماه مبارک رمضان

altترجمه آیات 261 ، 262 ،  263 ،  264 سوره بقره:

کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق ميکنند، همانند بذري هستند که هفت خوشه بروياند، که در هر خوشه، يکصد دانه باشد، و خداوند آن را براي هر کس بخواهد (و شايستگي داشته باشد)، دو يا چند برابر ميکند، و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) وسيع، و (به همه چيز) داناست.
 

 

آیه 261 سوره بقره:
کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق ميکنند، همانند بذري هستند که هفت خوشه بروياند، که در هر خوشه، يکصد دانه باشد، و خداوند آن را براي هر کس بخواهد (و شايستگي داشته باشد)، دو يا چند برابر ميکند، و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) وسيع، و (به همه چيز) داناست.

آیه 262 سوره بقره:
کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق ميکنند، سپس به دنبال انفاقي که کرده اند، منت نميگذارند و آزاري نميرسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است، و نه ترسي دارند، و نه غمگين ميشوند.

آیه 263 سوره بقره :
گفتار پسنديده (در برابر نيازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونتهاي آنها)، از بخششي که آزاري به دنبال آن باشد، بهتر است، و خداوند، بي نياز و بردبار است.

آیه  سوره بقره264 :
اي کساني که ايمان آوردهايد! بخششهاي خود را با منت و آزار، باطل نسازيد! همانند کسي که مال خود را براي نشان دادن به مردم، انفاق ميکند، و به خدا و روز رستاخيز، ايمان نميآورد، (کار او) همچون قطعه سنگي است که بر آن، (قشر نازکي از) خاک باشد، (و بذرهايي در آن افشانده شود،) و رگبار باران به آن برسد، (و همه خاکها و بذرها را بشويد،) و آن را صاف (و خالي از خاک و بذر) رها کند. آنها از کاري که انجام دادهاند، چيزي به دست نميآورند، و خداوند، جمعيت کافران را هدايت نميکند.


در آیۀ اول جایگاه انفاق و نقش آن در زندگی مادی انسان را بیان می فرماید.
کشاورز یک دانه در زمین قرار می دهد و هفت خوشه رویانده می شود و از هر خوشه یکصد دانه و از آن یک دانه هفتصد دانه برداشت می کند. کسی که برای خدا خالص تر انفاق کند، اگر خدا بخواهد بیشتر برداشت می کند.اگر جامعه به همین آیه عمل نماید مشکل نخواهد داشت. بسیار اتفاق می افتد که انسان گفتۀ یک بچه را برای موضوعی نظیر پزشکی قبول می کند و تحقیق می کند اما به فرمایش خدا بی توجهی می کند.


گر تو را طفلی بگوید ای فلان            عقربی در جامه ات بینم عیان
بی تحاشی جامه را بیرون کنی           اتکا بر قول آن مجنون کنی
این همه گفتار پیغمبر نزد تو             نزد تو از قول طفلی کمتر است


انفاق برکت می آورد، موارد فراوانی شاهد هستیم که مردی یک میلیون خمس می داد حالا بیست میلیون می دهد. 50 میلیون حالا 500 میلیون.  ثروت و دارایی او چندین برابر افزایش یافته. خدا قول داده به ما که یکی را به صدتا بلکه بیشتر جبران کند.

آفت های انفاق:
اگر کسی گندم پوک را بکارد هیچ چیز برداشت نمی کند، اگر انفاق کردی و چیزی گیرت نیامد بدان که در جایی کارت لنگ است.
1-منت گذاشتن: نمونه : گوشت به فقیر و نیازمند دادن و فردا صبح درخواست امضائی کردن ، اگر نکرد با پرخاشگری به او بگوئی زهر مارت گوشت دیشب را فراموش کردی
2-اذیت کردن و آزار دادن: نمونه : به فقیر بیچاره کمک کردن و فردا انتظار سلام داشتن و اگر نکرد به او اخم کردن.

3-ریا:  نمونه : انفاق کردن برای نشان دادن به دیگران، اصولاً عمل ریائی جان ندارد. انفاق ریائی پوک است.
رسول خدا(ص) می فرماید: آدمی که به سبب آنچه می بخشد اما منت می گذارد به مردم، خدا با او صحبت نمی کند. خدا به او نگاه و نظر نمی کند و اعمالش هم پاک نمی کند و برای او عذابی دردناک است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار