امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

تفسیر آیات منتخب قرآن جلسه چهارم ماه مبارک رمضان

altآیه 64 سورۀ نساء:

ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به امر خدا اطاعت او کنند. و اگر 

هنگامی که آنان ( گروه منافق ) بر خود ستم کردند به تو رجوع می کردند و از کردار

خود به خدا توبه نموده...

 

 

ترجمه آیه 64 سوره نساء :
ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به امر خدا اطاعت او کنند. و اگر هنگامی که آنان ( گروه منافق ) بر خود ستم کردند به تو رجوع می کردند و از کردار خود به خدا توبه نموده و تو هم برای آنها استغفار می کردی و از خدا آمرزش می خواستی ، در این حال البته خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.

«خداوند در این آیه می فرماید: ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه مردم به حرفشان گوش کنند به اذن خدا»
از نظر ما حکومت از آن خداست، کسی حق ندارد از دیگری اطاعت کند مگر به اذن خدا. اینکه بر ما لازم است از پیامبران و امامان و نیز از ولی فقیه اطاعت کنیم به خاطر اذن خداست و ولی فقیه را به خاطر اینکه امام معصوم دستور به تبعیت به فرامین ایشان داده اند اطاعت می کنیم.
این آیه پُتکی بر سر وهابیون است، وهابیون می گویند اگر از خدا چیزی می خواهی به خود خدا بگو و واسطه ای قرار ندهید، حال آنکه خداوند در این آیه خطاب به رسول خدا(ص) می فرماید: اگر سراغت آمدند و از خدا طلب مغفرت کردند پیامبر هم از درگاه خدا برایشان طلب شفاعت و مغفرت نماید.
در آیۀ 97 و 98 سوره یوسف آمده که فرزندان خطاکار یعقوب نزد پدرانشان آمدند و از پدرشان درخواست کردند از خداوند برایشان به خاطر خطای بزرگشان طلب مغفرت نماید.حضرت یعقوب هم جواب منفی نداد بلکه فرمود: به همین زودی از خداوند برای شما طلب استغفار و بخشش می کنم. یعقوب آن ها را طرد نکرد و پاسخ منفی نداد بلکه فرمود: خداوند مهربان است و برایتان طلب مغفرت می کنم.

پیام ها
1-انبیاء نیامدند حرف بزنند و ما گوش کنیم بلکه آمدند حرف بزنند و ما اطاعت کنیم
2-اطاعت کردن مردم هم به اذن خداست.
3-از این آیه صحت عقاید شیعه و ابطال عقاید وهابیون بدست می آید.

انکار توسل ریشه در جهل و نادانی دارد ، وهابیون بسیاری از احادیث توسل و شفاعت را به بهانه واهی قبول نمی کنند اما نمی توانند از آیات قرآن عبور کنند، همانطور که بچه های خطاکار یعقوب خدمت پدر رسیدند و او واسطه قرار دادند برای بخشش خود. ما هم به عنوان امت و فرزندان رسول خدا(ص) برای بخشش گناهان خود به رسول خدا(ص) توسل می جوئیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار