امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

کتب

کتاب مبانی دینی اقتصاد مقاومتی

122122

اقتصاد یکی از ابعاد مهم زندگی انسان است که در مورد تولید ،توزیع و مصرف ثروت و منابع بحث می کند. پایداری و ثبات پایه های اقتصاد از جمله ستون های مهم توسعه و رشد در یک جامعه می باشد. اقتصاد متزلزل باعث مشکلات عمده اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جامعه می شود. به دین داری مردم نیز لطمه وارد کرده و دشمنان را بر مسلمین مسلط می گرداند. یک نظام اسلامی با تکیه بر ارزش های دینی ایجاد می شود چنین نظامی بدنبال اقامه ارزشهای الهی بر جامعه است. بر همین اساس باید دارای اقتصادی مقاوم باشد تا در مواجهه با مشکلات و نیز دشمنان خود دچار تلاطم و تزلزل نگردد. درین کتاب تلاش شده است با استفاده از سه مفهوم دینی شکر، احسان و قناعت اقتصاد مقاومتی تبیین گردد.

مفهوم شکر در روایات عبارت است از استفاده بهینه از امکانات و عدم بکار گیری نعمت ها در جهت ناسالم و مصرف کردن در جهت و سمتی که خدا خواسته است.
احسان یعنی اینکه کارها به نحو احسن و اکمل انجام پذیرد و راههای رسیدن به آن عبارت است از خرد ورزی ، تعقل در فلسفه احکام، کمال گرایی، استمرار، نگهداری عمل وصبر
قناعت یعنی اکتفاء به داشته ها پس از تلاش که دربرابر حرص و طمع قرار می گیرد.

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار