امروز چهارشنبه, 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

منو

کتب

خمس سهمی برای شکوفایی

KHOMS

 

قال الرضا (علیه السلام) إنَّ الخمسَ عَلی دینِنا

امام رضا (علیه السلام) : همانا پرداخت خمس ، پشتیبانی از ما است برای اقامه دین.

 

خمس یکی از واجبات مهم دینی است که نقش موثری در تهذیب روحی فرد دارد. با انجام این تکلیف دینی ، بیماری های روحی مانند بخل و طمع از انسان فاصله می گیرد و قلب آماده پذیرش معارف وحیانی می گردد. مکلف به وسیله این عمل عبادی و مالی خود را نسبت به سرنوشت دین و جامعه مسئول دانسته و موجب رشد ، توسعه و شکوفایی جامعه می شود.

  1. خطبه ها
  2. آخرین اخبار